شناسنامه ثبت مشخصات ولادت
شناسه خدمت : 0
عنوان خدمت : ثبت مشخصات ولادت
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه گواهی ولادت معتبر از سوی مراجع ذیصلاح - ارائه کارت شناسایی والدین - ارائه فیش واریزی - عکس و سی دی
شرح خدمت: فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی دارنده کارت آمایش معتبر که تاکنون موفق به ثبت مشخصات نگردیده اند پس از ارائه مدارک مثبت و بررسی توسط کارشناس مربوطه در سیستم نجوا شناسایی و جهت آنان برگه تردد صادر می گردد
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3