شناسنامه صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی
شناسه خدمت : 12012154100
عنوان خدمت : صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : دستورالعمل آمایش که به صورت سالانه صادر و ابلاغ میگردد -کارت آمایش - جدید الورود(نوزادان)
شرح خدمت: بعد از ابلاغ طرح از سوی وزارت کشور جلسات توجیهی دفاتر کفالت انجام و فراخوان و اطلاع رسانی اجرای طرح انجام می گردد. مدیریت و نظارت بر نحوه صحیح اجرای طرح و تایید اسامی افراد کلیه افرادی که مشمول تمدید ، تعویض یا صدور مدارک اقامتی معتبر می باشند صورت می پذیرد
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : رایگان
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3