شناسنامه صدور مجوز تحصیل دانشجویان تبعه خارجی
شناسه خدمت : 12012154110
عنوان خدمت : صدور مجوز تحصیل دانشجویان تبعه خارجی
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه نامه از دانشگاه یا آموزشکده محل ثبت نام و قبولی و مدرک اقامتی دانشجو
شرح خدمت: دانشجویان خارجی پس از قبولی در دانشگاه های مجاز از لحاظ تحصیل با گرفتن کاربرگ شماره یک از دانشگاه به اداره کل مراجعه و پس از مکاتبه با اداره کل اطلاعات و صدور مجوز بلامانع بودن فرد مذکور کار برگ های شماره 2 برای دارندگان کارت آمایش و کاربرگ 3 برای گذرنامه ها به دانشگاه جهت تحصیل معرفی می شوندضمنا دانشجوی مذکور انجام مراحل دریافت ویزای تحصیلی به پلیس امنیت نیز معرفی می گردد
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3