شناسنامه ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع
شناسه خدمت : 10032154107
عنوان خدمت : ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه مدارک مبنی بر وقوع طلاق
شرح خدمت:
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
اداره کل پاسخگو: اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
درگاه اینترنتی: www.moi.ir
شماره تماس: 5138225280
پست الکترونیکی atba_khorasanr@khorasan.ir
آدرس مراجعه حضوری: مشهد-انتهای خیابان هاشمیه- بین نماز 1و 3