شناسنامه صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی
شماره ردیف : ۱
شناسه : 7
عنوان خدمت : صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : سال
مدارک لازم برای انجام خدمت : دستورالعمل آمایش که به صورت سالانه صادر و ابلاغ میگردد -کارت آمایش - جدید الورود(نوزادان)
رویداد مرتبط با : مدارک و گواهینامه ها
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری : به میزان نیاز
روش اجرایی : آمایش
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 6 ماه
شرح خدمت :
بعد از ابلاغ طرح از سوی وزارت کشور جلسات توجیهی دفاتر کفالت انجام و فراخوان و اطلاع رسانی اجرای طرح انجام می گردد. مدیریت و نظارت بر نحوه صحیح اجرای طرح و تایید اسامی افراد کلیه افرادی که مشمول تمدید ، تعویض یا صدور مدارک اقامتی معتبر می باشند صورت می پذیرد
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : فرا رسیدن زمانی مشخص
آمار تعداد خدمت گیرندگان : ماه