شناسنامه پاسخگویی به درخواستها و شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 111
شماره ردیف : ۱
شناسه : 42
عنوان خدمت : پاسخگویی به درخواستها و شکایات مردمی از طریق شماره تلفن 111
عنوان فرایند : پاسخگویی به تلفن 111 (درخواست، شکایت و پیشنهادات مردم)
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : راه اندازی تلفن 111 و مراجعه حضوری - کارتابل الکترونیکی سامانه سامد - ارائه کد رهگیری
رویداد مرتبط با : سایر . . . کلیه موارد فوق را شامل می شود
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری :
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
اینترنتی:(آدرس اینترنتی),تلفن گویا یا مرکز تماس: (ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا)
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 10 روز
شرح خدمت :
تمامی مردم استان از طریق تلفن 111 به طرح شکایت، انتقاد و پیشنهاد خود می پردازند پس از ثبت در سامانه سامد و ارجاع به دستگاه پاسخ به صورت الکترونیکی دریافت و به متقاضی اعلام می شود.
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : روز