شناسنامه درجه بندی شهرداری ها (تعیین درجه و ارتقاء)
شماره ردیف : ۱
شناسه : 37
عنوان خدمت : درجه بندی شهرداری ها (تعیین درجه و ارتقاء)
عنوان فرایند : درجه بندی شهرداری ها
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : فرمهای مربوطه که در سامانه مربوطه اعلام شده
رویداد مرتبط با : 1
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری :
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : سه ماه
شرح خدمت :
بررسی درجه شهرداریها جهت ارتقاء و بهره مندی از خدمات بهتر از قبیل اعتبارات تخصیصی و چارت تشکیلاتی
سطح خدمت : شهری
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1