شناسنامه بررسی و تایید حکم شهردار
شماره ردیف : ۱
شناسه : 36
عنوان خدمت : بررسی و تایید حکم شهردار
عنوان فرایند : انتصاب شهرداران
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : مصوبه شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهاد شهردار ، ارائه فرمهای تکمیل شده بهمراه مدارک شناسایی و تحصیلی و ...
رویداد مرتبط با : 1
نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری :
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : بنا به مدت زمان دریافت پاسخ استعلامات از مراجع ذیصلاح و روند صدور حکم از سوی استانداری
شرح خدمت :
تایید مدیریت شهردار پس از طی مراحل قانونی با صدور حکم انتصاب از سوی استاندار
سطح خدمت : شهری
نحوه آغاز خدمت : رخداد رویدادی مشخص,تشخیص دستگاه
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1