شناسنامه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو
شماره ردیف : ۱
شناسه : 34
عنوان خدمت : راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو
عنوان فرایند : انجام امور دبیرخانه کارگروه معاینه فنی استان
یکبار برای همیشه :  
. . . بار در : سال
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست متقاضی به ستاد معاینه فنی بر اساس کاربرگ شماره 1 پیوست شماره 2 دستورالعمل معاینه فنی خودرو و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و اخذ استعلام های مربوطه و کسب امتیاز مورد نیاز
رویداد مرتبط با : سلامت,کسب و کار
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به کسب و کار(G2B)
خدمت گیرندگان : عموم مردم
ماهیت خدمت :  
تعداد بار مراجعه حضوری : هر سال یک دفعه
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات ,سایر:(ذکر گردد) اعلام مراتب و نحوه خدمات بصورت مکتوب و در قالب صورتجلسات تنظمی و ا بلاغ می گیردد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 10 الی 12 دقیقه
شرح خدمت :
صدور برگ معاینه فنی خودرو برای خودروهای با عمر بالای 5 سال توسط شهرداری ها که می بایست به تایید کارگروه استانی معاینه فنی و مدیرکل حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری های کشور برسد. ( رئیس کارگروه استان معاینه فنی خودرو معاون امور عمرانی و دبیر آن مدیرکل دفتر فنی استانداری می باشد.)
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان :