شناسنامه انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر
شماره ردیف : ۱
شناسه : 33
عنوان خدمت : انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر
عنوان فرایند : جابجایی تاکسی درون شهری
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست متقاضی
رویداد مرتبط با : معشیت و یا جابجایی محل سکونت فرد به دلایل قابل توجیه
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان : رانندگان تاکسی
ماهیت خدمت : تصدی گری
تعداد بار مراجعه حضوری : در صورت ضرورت 1 تا 2 بار مراجعه به استانداری
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
مراجعه حضوری به شهرداری های مبدا و مقصد و در صورت ضرورت شورای ترافیک استان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 1 تا 2 ماه
شرح خدمت :
در صورتی که فردی متقاضی انتقال تاکسی درون شهری از شهری به شهر دیگر باشد می بایست بر اساس این فرآیند اقدام نماید.
سطح خدمت : شهری
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1