شناسنامه صدور مجوز تحصیل دانشجویان تبعه خارجی
شماره ردیف : ۱
شناسه : 21
عنوان خدمت : صدور مجوز تحصیل دانشجویان تبعه خارجی
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه نامه از دانشگاه یا آموزشکده محل ثبت نام و قبولی و مدرک اقامتی دانشجو
رویداد مرتبط با : آموزش
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : تصدی گری
تعداد بار مراجعه حضوری : سه بار برای هر نفر
روش اجرایی : صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 15 تا 60 روز جهت دریافت استعلامها
شرح خدمت :
دانشجویان خارجی پس از قبولی در دانشگاه های مجاز از لحاظ تحصیل با گرفتن کاربرگ شماره یک از دانشگاه به اداره کل مراجعه و پس از مکاتبه با اداره کل اطلاعات و صدور مجوز بلامانع بودن فرد مذکور کار برگ های شماره 2 برای دارندگان کارت آمایش و کاربرگ 3 برای گذرنامه ها به دانشگاه جهت تحصیل معرفی می شوندضمنا دانشجوی مذکور انجام مراحل دریافت ویزای تحصیلی به پلیس امنیت نیز معرفی می گردد
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : سال