شناسنامه اصلاحات و تغییرات خانواری
شماره ردیف : ۱
شناسه : 17
عنوان خدمت : اصلاحات و تغییرات خانواری
عنوان فرایند : ساماندهی اتباع خارجی مجاز
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : ارائه مدارک مبنی بر وقوع طلاق
رویداد مرتبط با : 1
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : حاکمیتی
تعداد بار مراجعه حضوری :
روش اجرایی : طلاق اتباع خارجی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : حداکثر یک ماه
شرح خدمت :
سطح خدمت : استانی
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت,تشخیص دستگاه
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1