> > اطلاعات شهرستان های استان


 
اطلاعات شهرستان های استان
جستجو در آرشیو انجام شود
  
اطلاعات شهرستان های استان
ردیف نام شهرستان جمعیت نماد شهرستان تعداد بخش ها مساحت سایت
1 مشهد 3069941 3 9141.67km2 http://mashhad.khorasan.ir
2 باخرز 53582 2 1889.14km2 http://bakharz.khorasan.ir
3 بجستان 30664 2 3792.09km2 http://bajestan.khorasan.ir
4 سبزوار 319893 3 10137.72km2 http://sabzevar.khorasan.ir
5 تایباد 108424 2 2929.06km2 http://taiebad.khorasan.ir
6 خواف 121859 4 9826.99km2 http://khaf.khorasan.ir
7 بینالود 58483 2 1185.13km2 http://binalood.khorasan.ir
8 خلیل‌آباد 49111 2 1120.31km2 http://khalilabad.khorasan.ir
9 خوشاب 37914 2 1764.8km2 http://khooshab.khorasan.ir
10 زاوه 71677 2 2575.43km2 http://zaveh.khorasan.ir
11 جوین 54139 2 1653.05km2 http://jovein.khorasan.ir
12 نیشابور 433105 4 6753.95km2 http://neyshabur.khorasan.ir
13 تربت حیدریه 210390 2 3668.25km2 http://torbatheidarie.khorasan.ir
14 قوچان 179714 2 3848.26km2 http://quchan.khorasan.ir
15 تربت جام 262712 5 8149.61km2 http://torbatjaam.khorasan.ir
16 کاشمر 157149 2 3848.26km2 http://kashmar.khorasan.ir
17 چناران 125601 2 3078.85km2 http://chenaran.khorasan.ir
18 گناباد 80783 2 5788.79km2 http://gonabad.khorasan.ir
19 درگز 74326 4 3776.63km2 http://dargaz.khorasan.ir
20 سرخس 89956 2 5396.88km2 http://sarakhs.khorasan.ir
21 فریمان 93930 2 3368.87km2 http://fariman.khorasan.ir
22 بردسکن 72626 3 7126.34km2 http://bardaskan.khorasan.ir
23 کلات 38232 2 3502.81km2 http://kalat.khorasan.ir
24 جغتای 47920 2 1715.81km2 http://joghatay.khorasan.ir
25 فیروزه - 2 1608.97km2 http://firooze.khorasan.ir
26 مه ولات 48900 2 3316.45km2
27 داورزن - 2 2420.31km2
28 رشتخوار 60632 2 3597.54km2
   
تعداد بازدیدکنندگان : ۸۷۸۸۱۷ نفر تاریخ آخرین ویرایش : چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
موارد یافت شده : ۲۸، نمایش از ۱ تا ۲۸